Konkurs dla instalatorów klimatyzatorów marki ROTENSO

Październik 2021

O co chodzi? w prostych słowach:

 • Kupuj u nas Rotenso

 • Zakupy produktów Rotenso dokonanych w październiku 2021 sumujemy.

 • Ten kto zrobi największe zakupy i ureguluje płatność terminowo wygrywa:

  a) Oczyszczacz powietrze Cleo C15W z filtrem HEPA
  b) softshell 4F z logo ROtenso
  c) Zestaw bitów Milwaukee Shockwave (33 elementy)

Ogłoszenie wyników konkursu

Październik 2021

10
Pierwsze miejsce i nagrodę główną zdobyła firma P.U. PIONIK

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy!

I dziękujemy za tak duży udział w konkursie, już szykujemy dla Was kolejne wydania konkursu

Regulamin Konkursu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest GR4 sp z o.o. Tychy, Targiela 14-16 NIP: 6462941800, właściciel sklepu shopklima.pl.
 2. Konkurs trwa od 01.10.2021 do 31.10.2021 włącznie
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna lub osobowa prowadząca działalność gospodarczą (JDG, Sp. z o.o., Sp. J.)
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonywanie zakupów urządzeń marki Rotenso za pośrednictwem sklepu internetowego shopklima.pl lub mailowo na adres biuro@shopklima.pl

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest dokonywanie zakupów urządzeń marki Rotenso za pośrednictwem sklepu internetowego shopklima.pl lub mailowo na adres biuro@shopklima.pl
 2. Uczestnik, który w okresie trwania konkursu (patrz § 1 us. 2) dokona zamówień urządzeń Rotenso na największą łączną kwotę otrzyma nagrody wymienione w § 3
 3. Wartość produktów firmy Rotenso będzie sumowana wg. cen, jakie znajdują się na wystawionym dokumencie sprzedaży, uwzględniających odpowiednie rabaty. Sumowanie będzie odbywało się tylko w okresie trwania Konkursu.
 4. W przypadku zamówienia produktów spełniających zasady konkursu i innych produktów sumowaniu podlegają tylko produkty spełniające zasady Konkursu.
 5. Uczestnik musi na bieżąco regulować faktury w terminie.
 6. Nagrodą w Konkursie jest:
  a) Oczyszczacz powietrze Cleo C15W z filtrem HEPA
  b) softshell 4F z logo ROtenso
  c) Zestaw bitów Milwaukee Shockwave (33 elementy)
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 8. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia Konkursu na wskazany przez niego podczas zamawiania adres e-mail.
 9. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 10. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzcy na koszt Organizatora

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

Zobacz przykładowe produkty ROTENSO biorące udział w konkursie:

Załóż konto na sklepie:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij tutaj

Nie chcesz, żeby ominęły Cię kolejne wpisy?
Polub nas na Facebooku!

Komentarze (0)

Product added to compare.

CIASTECZKA

tak jak cały Internet - tak i my używamy ciasteczek.. :)