[{"id":"cewlqe4","elType":"section","isInner":false,"settings":{"section_layout":"","stretch_section":"","layout":"boxed","content_width":{"unit":"px","size":""},"gap":"default","height":"default","custom_height":{"unit":"px","size":400},"column_position":"middle","content_position":"","structure":"22","section_background":"","background_background":"","background_color":"","background_color_stop":{"unit":"%","size":0},"background_color_b":"transparent","background_color_b_stop":{"unit":"%","size":100},"background_gradient_type":"linear","background_gradient_angle":{"unit":"deg","size":180},"background_gradient_position":"center center","background_image":{"url":"","id":""},"background_position":"","background_attachment":"","background_repeat":"","background_size":"","background_video_link":"","background_video_fallback":{"url":"","id":""},"background_overlay_section":"","background_overlay_background":"","background_overlay_color":"","background_overlay_color_stop":{"unit":"%","size":0},"background_overlay_color_b":"transparent","background_overlay_color_b_stop":{"unit":"%","size":100},"background_overlay_gradient_type":"linear","background_overlay_gradient_angle":{"unit":"deg","size":180},"background_overlay_gradient_position":"center center","background_overlay_image":{"url":"","id":""},"background_overlay_position":"","background_overlay_attachment":"","background_overlay_repeat":"","background_overlay_size":"","background_overlay_video_link":"","background_overlay_video_fallback":{"url":"","id":""},"background_overlay_opacity":{"unit":"px","size":0.5},"section_border":"","border_border":"","border_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"border_color":"","border_radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"box_shadow_box_shadow_type":"","box_shadow_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"spread":0,"inset":"","color":"rgba(0,0,0,0.5)"},"section_typo":"","heading_color":"","color_text":"","color_link":"","color_link_hover":"","text_align":"","section_advanced":"","margin":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"margin_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"margin_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"padding":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"padding_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"padding_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"animation":"","animation_duration":"","css_classes":"","_section_responsive":"","reverse_order_mobile":"","heading_visibility":"","responsive_description":"","hide_desktop":"","hide_tablet":"","hide_mobile":""},"defaultEditSettings":[],"elements":[{"id":"hhcxkyy","elType":"column","isInner":false,"settings":{"_inline_size":"50.000","_column_size":66,"section_style":"","background_background":"","background_color":"","background_color_stop":{"unit":"%","size":0},"background_color_b":"transparent","background_color_b_stop":{"unit":"%","size":100},"background_gradient_type":"linear","background_gradient_angle":{"unit":"deg","size":180},"background_gradient_position":"center center","background_image":{"url":"","id":""},"background_position":"","background_attachment":"","background_repeat":"","background_size":"","background_video_link":"","background_video_fallback":{"url":"","id":""},"border_border":"","border_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"border_color":"","border_radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"box_shadow_box_shadow_type":"","box_shadow_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"spread":0,"inset":"","color":"rgba(0,0,0,0.5)"},"section_typo":"","heading_color":"","color_text":"","color_link":"","color_link_hover":"","text_align":"","section_advanced":"","margin":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"margin_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"margin_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"padding":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"padding_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"padding_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"animation":"","animation_duration":"","css_classes":"","z_index":"","section_responsive":"","screen_sm":"default","screen_sm_width":"100","screen_md":"default","screen_md_width":"100"},"defaultEditSettings":[],"elements":[{"id":"eu9eq2m","elType":"widget","isInner":false,"settings":{"section_title":"","title":"Wypożyczenie narzędzi do kontroli UDT - certyfikat dla przedsiębiorcy F-GAZ","link":{"is_external":"","url":""},"size":"default","header_size":"h2","header_style":"none","align":"","align_tablet":"","align_mobile":"","view":"traditional","section_title_style":"","title_color":"","typography_typography":"","typography_font_size":{"unit":"px","size":""},"typography_font_size_tablet":{"unit":"px","size":""},"typography_font_size_mobile":{"unit":"px","size":""},"typography_font_family":"","typography_font_family_custom":"","typography_font_weight":"","typography_text_transform":"","typography_font_style":"","typography_line_height":{"unit":"em","size":""},"typography_line_height_tablet":{"unit":"em","size":""},"typography_line_height_mobile":{"unit":"em","size":""},"typography_letter_spacing":{"unit":"px","size":""},"typography_letter_spacing_tablet":{"unit":"px","size":""},"typography_letter_spacing_mobile":{"unit":"px","size":""},"_section_style":"","_margin":{"unit":"px","top":"0","right":"0","bottom":"20","left":"0","isLinked":false},"_margin_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_margin_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_animation":"","animation_duration":"","_css_classes":"","_z_index":"","_section_background":"","_background_background":"","_background_color":"","_background_image":{"url":"","id":""},"_background_position":"","_background_attachment":"","_background_repeat":"","_background_size":"","_background_video_link":"","_background_video_fallback":{"url":"","id":""},"_border_border":"","_border_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_color":"","_border_radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_box_shadow_box_shadow_type":"","_box_shadow_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"spread":0,"inset":"","color":"rgba(0,0,0,0.5)"},"_section_responsive":"","responsive_description":"","hide_desktop":"","hide_tablet":"","hide_mobile":""},"defaultEditSettings":[],"widgetType":"heading","editSettings":{}},{"id":"sy7lucl","elType":"widget","isInner":false,"settings":{"section_editor":"","editor":"

Firmy, które chcą legalnie instalować klimatyzatory MUSZĄ posiadać odpowiednie certyfikaty.

Takim certyfikatem jest bez wątpienia ten, wydawany przez UDT podczas kontroli, na której należy przedstawić:

  • procedury - czyli dokumentację postępowania w firmie, protokoły itp.
  • narzędzia - które zostały wymienione w Ustawie

Ustawa przewiduje wiele narzędzi,  często nawet takich, które okażą się kompletnie nie potrzebne podczas wykonywania czynności instalacyjnych czy też serwisowych.

Niestety mieć je trzeba fizycznie do pokazania podczas kontroli, w przeciwnym razie kontrola zakończy się niepowodzeniem.

","section_style":"","align":"","align_tablet":"","align_mobile":"","text_color":"","typography_typography":"","typography_font_size":{"unit":"px","size":""},"typography_font_size_tablet":{"unit":"px","size":""},"typography_font_size_mobile":{"unit":"px","size":""},"typography_font_family":"","typography_font_family_custom":"","typography_font_weight":"","typography_text_transform":"","typography_font_style":"","typography_line_height":{"unit":"em","size":""},"typography_line_height_tablet":{"unit":"em","size":""},"typography_line_height_mobile":{"unit":"em","size":""},"typography_letter_spacing":{"unit":"px","size":""},"typography_letter_spacing_tablet":{"unit":"px","size":""},"typography_letter_spacing_mobile":{"unit":"px","size":""},"_section_style":"","_margin":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_margin_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_margin_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_animation":"","animation_duration":"","_css_classes":"","_z_index":"","_section_background":"","_background_background":"","_background_color":"","_background_image":{"url":"","id":""},"_background_position":"","_background_attachment":"","_background_repeat":"","_background_size":"","_background_video_link":"","_background_video_fallback":{"url":"","id":""},"_border_border":"","_border_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_color":"","_border_radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_box_shadow_box_shadow_type":"","_box_shadow_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"spread":0,"inset":"","color":"rgba(0,0,0,0.5)"},"_section_responsive":"","responsive_description":"","hide_desktop":"","hide_tablet":"","hide_mobile":""},"defaultEditSettings":[],"widgetType":"text-editor","editSettings":{}},{"id":"27cdf80","elType":"widget","isInner":false,"settings":{"section_title":"","title":"Czy można wypożyczyć narzędzia?","link":{"is_external":"","url":""},"size":"default","header_size":"h2","header_style":"none","align":"","align_tablet":"","align_mobile":"","view":"traditional","section_title_style":"","title_color":"","typography_typography":"","typography_font_size":{"unit":"px","size":""},"typography_font_size_tablet":{"unit":"px","size":""},"typography_font_size_mobile":{"unit":"px","size":""},"typography_font_family":"","typography_font_family_custom":"","typography_font_weight":"","typography_text_transform":"","typography_font_style":"","typography_line_height":{"unit":"em","size":""},"typography_line_height_tablet":{"unit":"em","size":""},"typography_line_height_mobile":{"unit":"em","size":""},"typography_letter_spacing":{"unit":"px","size":""},"typography_letter_spacing_tablet":{"unit":"px","size":""},"typography_letter_spacing_mobile":{"unit":"px","size":""},"_section_style":"","_margin":{"unit":"px","top":"20","right":"0","bottom":"20","left":"0","isLinked":false},"_margin_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_margin_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_animation":"","animation_duration":"","_css_classes":"","_z_index":"","_section_background":"","_background_background":"","_background_color":"","_background_image":{"url":"","id":""},"_background_position":"","_background_attachment":"","_background_repeat":"","_background_size":"","_background_video_link":"","_background_video_fallback":{"url":"","id":""},"_border_border":"","_border_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_color":"","_border_radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_box_shadow_box_shadow_type":"","_box_shadow_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"spread":0,"inset":"","color":"rgba(0,0,0,0.5)"},"_section_responsive":"","responsive_description":"","hide_desktop":"","hide_tablet":"","hide_mobile":""},"defaultEditSettings":[],"widgetType":"heading","editSettings":{}},{"id":"g65mfpa","elType":"widget","isInner":false,"settings":{"section_editor":"","editor":"

Nie jest to zabronione. Osoba kontrolująca nie sprawdza faktur zakupu (bo przecież narzędzia można mieć używane od kogoś, kto takiej faktury nie wystawił, bo nie prowadził działalności).

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów mamy zestaw narzędzi, który jesteśmy w stanie wypożyczyć na czas kontroli F-gaz.



Wysyłamy regularnie sprawdzany (raz w roku) miernik.



Takie płyny są bardzo tanie, koszt zaczyna się już od około 24zł, płyn do sprawdzenia nieszczelności z pewnością Ci się przyda, więc sugeruję taki kupić na własność



Potrzebujesz butlę z azotem oraz reduktor



Wysyłamy stację Value VRR 12L-OS-R32



Z pewnością będziesz posiadał węże do podłączania, jednak kontroler będzie wymagał węża z zaworem - może być dokładany, nie musi być częśćią węża



Jeśli planujesz instalować klimatyzację - pompę próżniową MUSISZ mieć. Uważam, że wypożyczanie jej nie ma sensu. Ale jak się uprzesz, to wyślemy Ci model Value i120 - spełniający wymagania ustawy



Manometry będą Ci niezbędne w pracy instalatora oraz serwisanta klimatyzacji, dlatego zalecam zakupienie  manometrów na własność. Najtańsze a jednocześnie najbardziej uniwersalne manometry jakie są dostępne na rynku, to model Value VMG-2-R32



Wystarczy Ci w zupełności 1 butla, nie kupuj więcej (przynajmniej na czas kontroli) szkoda pieniędzy!

Dodatkowo potrzebna będzie waga. Ustawa nie mówi nic o tym, że ma mieć wzorcowanie, więc wystarczy Ci bez wzorcowania.



Jeśli nie zamierzasz lutować, możemy Ci wysłać zestaw do lutowania.



Ustawa nie precyzuje jakie klucze powinieneś posiadać, z pewnością przydadzą Ci się klucze dynamometryczne i takie klucze polecam, na pewno osoba kontrolująca ich nie zakwestionuje, a Tobie pomogą zbudować szczelny układ. Dodatkowo wysyłamy klucz serwisowy - niektóre UDT go wymagają.



Jest to niezbędny przyrząd do obcinania rurek miedzianych, dlatego musisz posiadać w swoich narzędziach taki przyrząd.

Najtańsze obcinarki zaczynają się już od ok 20zł



Wysyłamy zestaw uniwersalnych giętarek do rur miedzianych o różnej średnicy.

Jeśli chcesz zakupić dla siebie, to polecamy specjalne pręty do gięcia.



Czyli potocznie \"rozwalcarka\".

Jeśli nie zamierzasz lutować ze soba rurek miedzianych na montażu klimatyzacji, to zestaw do rozwacowywania rur nie będzie Ci potrzebny. Najtańszy zestaw to wydatek około 94 zł



Czyli potocznie \"kielicharka\".

Zestaw kielichownic jest niezbędny przy montażu klimatyzacji, dlatego musisz zainwestować w taki zestaw. Nie jest to duży wydatek. Kielicharkę Value VFT-808-MI kupisz już za ok 220 zł



Posiadamy multimetr, który wysyłamy na czas kontroli



Koszt zakupu najtańszego termometru, który będzie spełniał te wymagania to 15zł.

Taki termometr przyda Ci się podczas serwisowania urządzeń, dlatego warto go kupić.



Jeśli nie zamierzasz naprawiać lodówek - takie szczypce nie będą Ci potrzebne ;)



Jakieś rękawice i okulary pewnie znajdziesz :)



  • Koszt transportu w obie strony pokrywa wypożyczający (obliczany jest każdorazowo na podstawie ilości przedmiotów wypożyczanych). Mamy umowy z bardzo tanimi kurierami, na pewno wysyłka nie będzie zbyt kosztowna.
    W większości przypadków jest to ok 40zł w jedną stronę brutto

  • Przy wypożyczaniu podpisujemy umowę, aby obie strony były chronione.

  • Standardowy termin wypożyczenia to 3 dni robocze + transport. Podane powyżej ceny dotyczą właśnie takiego okresu.

  • Narzędzia wysyłamy do Ciebie na 1-2 dni przed kontrolą, abyś bez stresowo mógł się przygotować

","section_style":"","align":"","align_tablet":"","align_mobile":"","text_color":"","typography_typography":"","typography_font_size":{"unit":"px","size":""},"typography_font_size_tablet":{"unit":"px","size":""},"typography_font_size_mobile":{"unit":"px","size":""},"typography_font_family":"","typography_font_family_custom":"","typography_font_weight":"","typography_text_transform":"","typography_font_style":"","typography_line_height":{"unit":"em","size":""},"typography_line_height_tablet":{"unit":"em","size":""},"typography_line_height_mobile":{"unit":"em","size":""},"typography_letter_spacing":{"unit":"px","size":""},"typography_letter_spacing_tablet":{"unit":"px","size":""},"typography_letter_spacing_mobile":{"unit":"px","size":""},"_section_style":"","_margin":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_margin_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_margin_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_animation":"","animation_duration":"","_css_classes":"","_z_index":"","_section_background":"","_background_background":"","_background_color":"","_background_image":{"url":"","id":""},"_background_position":"","_background_attachment":"","_background_repeat":"","_background_size":"","_background_video_link":"","_background_video_fallback":{"url":"","id":""},"_border_border":"","_border_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_color":"","_border_radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_box_shadow_box_shadow_type":"","_box_shadow_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"spread":0,"inset":"","color":"rgba(0,0,0,0.5)"},"_section_responsive":"","responsive_description":"","hide_desktop":"","hide_tablet":"","hide_mobile":""},"defaultEditSettings":[],"widgetType":"text-editor","editSettings":{}},{"id":"k114rsf","elType":"widget","isInner":false,"settings":{"section_editor":"","editor":"

UWAGA!

Przy odbiorze narzędzi konieczna jest weryfikacja przy kurierze paczki oraz narzędzi. Jeśli coś budzi wątpliwości, paczki należy nie przyjmować lub spisać protokół z kurierem. Przesyłki są ubezpieczone.
Bardzo prosimy również o sprawdzenie zgodności narzędzi z umową.


Product added to compare.

CIASTECZKA

tak jak cały Internet - tak i my używamy ciasteczek.. :)